voorkeurpassingentoleranties | introductie
nieuw (april 2020): nu ook voorkeurpassingen in de offline excel versie
kies een toepassing:
OF:
stel zelf een voorkeurpassing samen:
soort
passing
eenheids-
stelsel
nominale
maat
GAT
as
los
overgang
vast
as
GAT

+ voorkeur
- minder gangbaar

Resultaat:


deze pagina is bedoeld om een passing (een combinatie van twee toleranties) te berekenen. En dan alleen de voorkeurspassingen volgens het eenheids-gat of -as stelsel. Vul de tabel van links naar rechts in, en druk dan [Bereken]: in tabelvorm worden de as- en gattoleranties getoond, en de onderlinge ligging. Er kan ook een toepassing uit de lijst worden gekozen, daarmee worden alle keuzes gemaakt, en hoeft alleen nog de nominale maat te worden ingevuld.

Disclaimer